Vuokralaistoimikunnan tehtävät

Vuokralaisneuvottelukunta

koostuu Hekan kaikkien 21 vuokrantasausalueen vuokralaistoimikuntien valitsemasta jäsenestä sekä varajäsenestä.

Lisää Vuokralaisneuvottelukunnasta löytyy nettisivuilta

www.hekalaiset.fi 


 

Vuokralaistoimikunnan toiminta-alueena on Hekan vastaava vuokrantasausalue, eli Pikku Huopalahden vuokrantasausalue. Vuokralaistoimikunta toimii oman vuokrantasausalueensa talotoimikuntien yhteisenä edustajana.

Vuokralaistoimikunnassa on jäsenenä talotoimikunnan keskuudestaan nimeämä jäsen tai luottamushenkilö tai luottamushenkilön varajäsen jokaisesta vuokranmääritysyksiköstä. Henkilökohtaisena varajäsenenä on talotoimikunnan keskuudestaan nimeämä jäsen tai luottamushenkilö tai tämän varajäsen.

Toimikunnan toimikausi on kaksi kalenterivuotta.

Vuokralaistoimikunnan tehtävänä on toimia toiminta-alueensa talotoimikuntien yhteenkokoavana, kouluttavana ja opastavana elimenä sekä toimia yhteistyössä aluetoimiston kanssa.

Lisäksi vuokralaistoimikunnan tehtävänä on

1 edistää ja kehittää vuokralaisdemokratiaa ja yhteishallintoa sekä tukea toiminta-alueensa talotoimikuntien toimintaa;

2 käsitellä toiminta-alueensa talotoimikuntien esitykset VMY-kohtaisiksi korjaustoimenpiteiksi;

3 käsitellä ja antaa muutosesitykset toiminta-alueensa vuokranmääritysyksikköjen 2- vaiheen pisteytyksen Alueen sisäinen sijainti -tekijästä;

4 antaa lausunto PTS:n valmistelun yhteydessä vuokrantasausalueen yhteisistä toiveista tai linjauksista;

5 käsitellä asukkaiden ja talotoimikuntien tekemät aloitteet sekä vuokralaisneuvottelukunnan, aluetoimiston ja Hekan vuokralaistoimikunnan käsiteltäväksi antamat asiat;

6 tehdä esityksiä aluetoimiston yhteistyöelimelle (alue-yte) siellä käsiteltäviksi asioiksi;

7 esittää vuokralaisneuvottelukunnalle asukkaiden kokousten esittämistä ehdokkaista kahta ehdokasta Hekan hallituksen varsinaisiksi jäseniksi ja yhtä ehdokasta varajäseneksi. Varsinaisiksi jäseniksi esitettävistä toisen tulee olla mies ja toisen nainen;

8 esittää vuokralaisneuvottelukunnalle asukkaiden kokousten esittämistä ehdokkaista ehdokasta Hekan talouden ja hallinnon valvojaksi;

9 valita aluetoimiston yhteistyöelimeen keskuudestaan kaksi varsinaista jäsentä ja kaksi varajäsentä sen toimikaudeksi;

10 valita vuokralaisneuvottelukuntaan keskuudestaan yksi jäsen ja yksi varajäsen;

11 kouluttaa talotoimikuntien jäseniä ja valita edustajia ulkopuolisten järjestämiin koulutustilaisuuksiin määrärahan puitteissa;

12 järjestää tarvittaessa erilaisia alueellisia tilaisuuksia ja tapahtumia määrärahan puitteissa; sekä

13 päättää järjestäytymiskokouksessa seuraavan kalenterivuoden määrärahan käytöstä ja toimintasuunnitelmasta