Vahingonkorvaushinnasto

Helsingin kaupungin asunnot Oy:n hallitus päätti 12.10.2015 kokouksessaan ottaa käyttöön vahingonkorvaushinnaston.

Hinnastoa käytetään tilanteissa, joissa asunnossa korjataan vaurioita, jotka vuokralainen on aiheuttanut. Tavallisimmin tällaiset vauriot todetaan asuntotarkastuksessa, joka tehdään ennen poismuuttoa vuokralaisen irtisanottua vuokrasopimuksensa.

Vuokralaisen velvollisuus on hoitaa ja ylläpitää asuntoansa huolellisesti. Asunnon normaalista kulumisesta johtuvasta korjaamisesta ei kuitenkaan laskuteta asukasta. Asunnon hoitoon kuuluu myös siisteydestä huolehtiminen. Siksi hinnastossa on oma kohtansa myös tilanteisiin, jossa muuttosiivous on jäänyt tekemättä.

Vahingonkorvaushinnaston perustana on asukkaiden tasapuolinen kohtelu: vaurioista ja laiminlyönneistä aiheutuneista kustannuksista vastaa niiden aiheuttaja. Asukkaalla on mahdollisuus myös itse korjata tai korjauttaa aiheuttamansa vauriot asunnossa. Korvausvelvollisuus poistuu kun Hekan alueyhtiön edustaja on hyväksynyt tehdyt toimet.

PDF-tiedostoVahingonkorvaushinnasto.pdf (115 kB)
Hekan hallituksen 12.10.2015 kokouksen hyväksymä