Asukkaiden kokous 15.11.2016 kello 19.00

8.11.2016

ASUKKAIDEN KOKOUS 15.11.2016 klo 19.00 TALONKERHO, G-PORRAS

Vmy 1034 Hilda Flodinin kuja 2
 

ASIALISTA
 

 1. Kokouksen avaus, läsnäolijoiden kirjaaminen ja äänivaltaisten toteaminen
   
 2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä tarvittaessa läsnäolo- ja puheoikeuden myöntäminen
   
 3. Kokouksen järjestäytyminen
 • kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valinta
 • kokouksen pöytäkirjantarkastajien (2) valinta ja ääntenlaskijoiden (2) valinta
   
 1. Asialistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi
   
 2. Asukasdemokratian toteuttaminen vuokranmääritysyksikössä vuonna 2017
 • todetaan yhteishallintolain asukkaille antamat vaikutusmahdollisuudet
 • todetaan Helsingin kaupungin 1.1.2016 voimaan tullut vuokralaisdemokratiasääntö ja Helsingin kaupungin asunnot Oy:n käytännön ohjeet säännön soveltamisessa

 

 1. Helsingin kaupungin asunnot Oy:n järjestyssäännöt 1.1.2017 lukien

 

 1. Valinnat vuokranmääritysyksikön luottamustehtäviin -> 31.12.2017
 • Talotoimikunnan täydentäminen: valitaan 1-5 varajäsenen
   
 1. Ehdokkaiden nimeäminen Heka Pikku Huopalahti Oy:n luottamustehtäviin

Toimikausi 1.5.2017 - 30.4.2018, valinnat ehdokkaista tekee alueen vuokralaistoimikunta

 • ehdokkaat hallitukseen: 2 varsinaista jäsentä ja 1 varajäsen
 • ehdokkaat hallituksen valiokuntaan: 2 varsinaista jäsentä ja 1 varajäsen
 • ehdokas alueen yhteiseksi hallinnon ja talouden valvojaksi
   
 1. Ehdokkaiden nimeäminen Helsingin kaupungin asunnot Oy:n luottamustehtäviin

Toimikausi 1.5.2017 - 30.4.2018, valinnat alueen ehdokkaista tekee vuokralaisneuvottelukunta

 • ehdokkaat hallitukseen: 2 varsinaista jäsentä ja 1 varajäsen
 • ehdokas koko Heka-alueen yhteiseksi hallinnon ja talouden valvojaksi
 1. Ilmoitusasiat
   
 2. Muut esille tulevat asiat
   
 3. Kokouksen päättäminen