Hyödyllistä tietoa

Päätökset

Löydä juuri sinua kiinnostava Helsingin kaupungin poliittiset päätökset. Mitä naapurustossasi tapahtuu? Kuka päättää, mitä päätetään ja millä perusteella?

Lähipoliisitoiminta

Helsingin poliisilaitoksen ennalta estävän toimintalinjan kolme keskeistä osa-aluetta ovat lähipoliisitoiminta, nettipoliisitoiminta ja moniammatillinen viranomaistoiminta. Ennalta estävä toimintalinja pyrkii ratkomaan turvallisuusongelmia, joihin poliisin perinteiseksi toiminnaksi katsottavat rikostutkinta ja hälytyspartiointi eivät ole riittäviä. 

Lue lisää täältä

112 Kodin turvaopas

PDF-tiedosto112_turvaopas_FIN.pdf (1.2 MB)

Vuokraopas (Kuluttajaliitto, 2012)

PDF-tiedostoVUOKRAOPAS_FI_2012.pdf (3.6 MB)
Hyödyllistä tietoa

Vuokraopas selkokielellä (Kuntaliitto)

PDF-tiedostoVuokraopas_-_selko.pdf (1.1 MB)
Hyödyllistä tietoa selkokielellä

Helsinki kaupungin asunnot Oy

Helsingin kaupungin asunnot Oy on Helsingin kaupungin omistama yhtiö, joka on merkitty kaupparekisteriin 7.1.2011. Yhtiön toimialana on omistaa tai hallita tontteja ja niillä olevia tai niille rakennettavia asuinrakennuksia, joiden huoneistot vuokrataan. Yhtiön tarkoituksena ei ole tuottaa voittoa, eikä se jaa osinkoa. Yhtiö vastaa Helsingin kaupungin omistajaohjauksen mukaisesti valtion tuella rahoitettujen kaupungin ARA -vuokratalojen hallinnosta, eli pääomatalouden hallinnasta, suunnittelusta, valvonnasta ja kehittämisestä sekä pääomavuokrien laskennasta.

Helsingin kaupungin asunnot Oy omistaa yli 50 000 ARA -vuokra-asuntoa, joiden isännöinnistä ja huollosta vastaavat viisi aluetoimistoa.

Hekan etelän toimisto

Helsingin kaupungin asunnot Oy:n aluetoimistot vastaavat vuokrasopimuksista, avainten luovutuksista, sauna- ja autopaikkojen varaamisesta ja muista vuokra-asuntokiinteistöjen huoltoon ja isännöintiin liittyvistä asioista.


 

Kaupunkisuunnitteluvirasto / Liikennesuunnitteluosasto

Liikennesuunnittelijat alueittain

Pikku Huopalahti - Lillhoplax

A: Kuutti, Anu, p. (09) 310 37154

L: Kaalikoski, Mika, p. (09) 310 37433


 

Demokratia.fi

Demokratia.fi kerää yhteen verkon osallistumis- ja vaikuttamiskanavia

Oikeusministeriö on avannut demokratia.fi -verkkosivuston, jolle on koottu demokratia-aiheisia sivustoja ja uutisia päätettävistä asioista. Kokoomasivusto helpottaa kansalaisille suunnattujen osallistumis- ja vaikuttamiskanavien löytämistä ja lisää siten hallinnon avoimuutta ja vuorovaikutusta.

Demokratia.fi ohjaa kävijöitä oikeusministeriön ylläpitämiin demokratiapalveluihin, jotka ovat otakantaa.fi, kansalaisaloite.fi ja kuntalaisaloite.fi. Myöhemmin keväällä kokonaisuutta täydentää lausuntopalvelu.fi, jonka tarkoituksena on sujuvoittaa lausuntomenettelyä ja tehdä siitä läpinäkyvämpi, kansalaisille avoin. Palvelu sähköistää nykyisen lausuntomenettelyn.

Suomen avoimen hallinnon toimintaohjelman periaatteiden mukaisesti hallinto vahvistaa kansalaisten oikeutta tietoon sekä osallistumista yhteisten ratkaisujen ja palvelujen kehittämiseen. Valmisteltavista asioista kerrotaan jo valmistelun alkuvaiheessa niin, että ratkaisuun on aidosti mahdollista vaikuttaa.

Demokratia.fi -sivustolle on koottu myös muita julkishallinnon sivustoja, joilla on tietoa ajankohtaisista suunnitteilla tai päätettävinä olevista asioista. Lisäksi se tarjoaa uusimpia uutisia muun muassa eduskunnasta ja valtioneuvostosta.